VECI PODĽA KATEGÓRIE

Pravá láska sa začína tam, kde sa už nečaká odmena

- ANTOINE DE SAINT - EXUPÉRY -